Mapa gospodarcza Mapa gospodarcza

Sposób wykonania mapy gospodarczo-przeglądowejw przeglądarce Mapnik 3.5

 
1. Do projektu należy dodać następujące warstwy (Uwaga! kolejność warstw od „dołu”):

- poligonowe: wydzielenie, oddział, powierzchniowe elementy mapy sytuacyjnej,

- liniowe: granice oddziałów, komunikacja, cieki, warstwice (przy zróżnicowanej budowie pionowej),

- punktowe: opisy oddziałów, opisy wydzieleń.

2. Aby uzyskać podział wydzieleń pod względem rodzajów użytku na tej warstwie wykonujemy proste zapytanie:

- z tabeli „adres powierzchni” wybieramy pole „adres leśny”,

- z tabeli „słownik rodzaj powierzchni” wybieramy pole „kod rodzaju użytku”,

- bez zakładania warunków wykonujemy raport oraz przenosimy wynik zapytania na mapę.

3. Wykonanie legendy dla warstwy Wydzielenia:

- w oknie legendy dla warstwy wydzielenia w zakładce Wartości(0) wybieramy pole „kod_rodz_uz”, wykonujemy polecenie testuj.
 
- wykonujemy polecenie „Otwórz legendę”, a następnie wskazujemy legendę pobraną z tej strony (zapisaną uprzednio u siebie) o nazwie „wydz_gosp”. Dajemy :Zastosuj” i zamykamy okno legendy.
 
4. W podobny sposób wykonujemy legendy do pozostałych warstw. Nie musimy już robić zapytań, gdyż legendy opierają się na danych z tabeli atrybutów. Aby nie było problemów z dopasowaniem właściwej legendy, ich nazwy pochodzą od nazwy warstwy.

5. Aby mapa była czytelna przy skali 1:5000 (przyjętej dla map gospodarczych) warto zmienić wielkość opisów oddziałów i wydzieleń na mapie:

- wchodzimy w okno legendy dla Opisów wydzieleń i zmieniamy zarówno dla licznika, jak i dla mianownika, wysokość na mapie na 12. Aby dojść do ekranu gdzie możemy dokonać tej zmiany dwukrotnie klikamy w miejscu wskazanym czerwona strzałką na rysunku poniżej.
 
- otworzy się ekran gdzie możemy zmieniać wygląd opisów:
 
- identycznie postępujemy z opisami oddziałów zmieniając ich wysokość na 16.
6. Po zapisaniu projektu jako „Mapa  gospodarcza” będziemy mogli otworzyć w dowolnym momencie w takiej samej postaci jaką właśnie wykonaliśmy. Z jednym wyjątkiem, niestety. Nie zapisują się wielkości opisów na mapie. Na szczęście to jedyna rzecz, której nie zapamiętuje zapisany projekt.
 
 
W podobny sposób możemy wykonać i zapisać dowolne projekty map, w zależności od naszych (i nie tylko) potrzeb opierając się na wynikach zapytań lub wykorzystując dane zawarte w tabelach atrybutów.
 
Powodzenia Lena Kościńska