Problemy z importem warstw do scentralizowanego SILP Problemy z importem warstw do scentralizowanego SILP

W przypadku:

  • problemów z importem warstw LMN do scentralizowanej bazy SILP,
  • eksportu warstw do struktury wykonawcy (w aplikacji Aktualizator LMN), gdy sygnalizowany jest błąd geometrii lub następuje utrata obiektów z warstwy,
należy sprawdzić i ewentualnie naprawić geometrię warstwy. Do tego celu pomocne jest oprogramowanie ArcGIS (ESRI). Poniżej krótki opis procedury, w której usuwane są obiekty bez geometrii, gdyż są one najczęstszą przyczyną problemów z warstwami LMN.
W pierwszym etapie importuje się warstwę do odpowiednio przygotowanej geobazy, która zapewnia zachowanie dokładności przechowywania współrzędnych geometrii do jednego centymetra (zgodnie z SLMN). Następnie wyszukiwane i usuwane są obiekty z obwodem i / lub polem powierzchni równym 0 (zero). Na koniec należy wykonać eksport z geobazy do pliku SHP.
Integralną częścią instrukcji jest geobaza z odpowiednio skonfigurowanym zestawem danych – SLMN.mdb. Procedura jest przedstawiona na przykładzie warstwy obiektów podstawowych w strukturze aktualizacji (basic_ob), nadaje się jednak do wszystkich warstw (nie tylko w strukturze aktualizacji).
Pobierz istrukcję wraz z geobazą SLMN.mdb