Jak najprościej zaktualizować mapę po sprzedaży (zbyciu, wyłączeniu z zarządu) działki? Jak najprościej zaktualizować mapę po sprzedaży (zbyciu, wyłączeniu z zarządu) działki?

 

Niniejsza instrukcja pozwala na uproszczenie procedury aktualizacji LMN – wskazując, jakie podjąć działania w SILP i LMN by poprawnie dokonać zmian i zaktualizować LMN bez konieczności edycji geometrii.
1.      Gdy sprzedana działka graniczyła z obiektami obcymi w zasięgu działania nadleśnictwa (nr nadleśnictwa +22, działka 0):
a.      LMN: odczytać adres administracyjny i leśny obiektu obcego w zasięgu działania nadleśnictwa (gdy działka sąsiaduje z dwoma obiektami sprawdzić, czy położone są w tej samej gminie bądź obrębie ewidencyjnym),
b.      SILP: usunąć działkę ewidencyjną (nie ma potrzeby odwiązywania wcześniejszego wydzieleń)
c.       SILP: usunąć wydzielenie (wydzielenia) przywiązane do działki,
d.      SILP: skorygować powierzchnię wydzielenia obcego w zasięgu działania nadleśnictwa, dodając powierzchnię usuniętego wydzielenia (sumę powierzchni wydzieleń usuniętych) z pkt 1c,
e.      SILP: skorygować powierzchnię działki ewidencyjnej obcej, sąsiadującej z działką usuniętą – o powierzchnię usuniętej działki, skorygować powierzchnię użytku, przywiązać całą powierzchnię wydzielenia obcego (z pkt 1d)
f.        LMN: rozpocząć edycję obiektów podstawowych, wybrać wydzielenie usunięte w SILP i edytując atrybuty obiektu przypisać go do adresu administracyjnego i leśnego działki i wydzielenia z pkt 1d i 1e (obce),
g.      LMN: rozpocząć edycję lokalizacji opisów oddziałów i wydzieleń, usunąć lokalizację opisu wydzielenia usuniętego (wydzieleń usuniętych) – nie ma możliwości przypisania opisu dla wydzielenia obcego,
h.      LMN: rozpocząć edycję punktów, usunąć graniczniki, które nie dotyczą już gruntów w zarządzie LP (nie ma przeciwwskazań, by graniczniki obce pozostawić w LMN – każda informacja jest cenna).
2.      Gdy sprzedana działka nie graniczyła z obiektami obcymi w zasięgu działania nadleśnictwa:
a.      LMN: odczytać adres administracyjny i leśny obiektu obcego w zasięgu działania nadleśnictwa, położonego w tej samej gminie (obrębie ewidencyjnym), co usuwana działka,
b.      SILP: usunąć działkę ewidencyjną (nie ma potrzeby odwiązywania wcześniejszego wydzieleń)
c.       SILP: zmodyfikować adres wydzielenia przywiązanego do usuniętej działki, nadając numer nadleśnictwa +22 i numer kolejny dla wydzielenia obcego w ramach odczytanej działki z pkt 2a, usunąć wszelkie informacje z opisu taksacyjnego, pozostawiając opisy jak dla wydzieleń obcych (tzn. powierzchnię i rodzaj powierzchni „GR POZA LP”)
d.      SILP: skorygować powierzchnię działki ewidencyjnej obcej, odczytanej w pkt 2a – o powierzchnię usuniętej działki, skorygować powierzchnię użytku (bądź dodać następny), przywiązać wydzielenie obce (z pkt 1c)
e.      LMN: rozpocząć edycję obiektów podstawowych, wybrać wydzielenie skorygowane w SILP i edytując atrybuty obiektu przypisać go do adresu administracyjnego i leśnego działki i wydzielenia z pkt 2c i 2d (obce),
f.        LMN: edycja punktów i lokalizacji opisów oddziałów i wydzieleń jak w pkt 1g i 1h.