Problem z zakończeniem edycji warstwy "Lokalizacja opisów wydzieleń i oddziałów" Problem z zakończeniem edycji warstwy "Lokalizacja opisów wydzieleń i oddziałów"

W przypadku rozpoczęcia edycji warstwy "Lokalizacja opisów wydzieleń i oddziałów" (dane przechowywane w tablicy "g_label_shift" a w formie wektorowej w pliku "loc_lab" w folderze Layers) niejednokrotnie nie jest możliwe zakończenie edycji – otrzymujemy komunikat "Could not insert new row - duplicate value in a UNIQUE INDEX column" (nie można dodać nowego wiersza ze względu na zdublowaną wartość w kolumnie z nadanym ograniczeniem wartości unikalnej). Ograniczenie to nadane jest na kolumnę przechowującą numer wewnętrzny wydzielenia, którego dotyczy opis (pole "int_num"); jest ono wynikiem założenia Standardu LMN, że jeden opis przypada na wydzielenie. Gdy nie można zakończyć edycji warstwy "Lokalizacja opisów wydzieleń i oddziałów" należy w Aktualizatorze otworzyć tabelę atrybutów warstwy (przy rozpoczętej edycji warstwy), wyselekcjonować te opisy, które mają przypisaną wartość "null" w polu "int_num" i albo przypisać właściwe wydzielenia, albo usunąć zbędne punkty opisów wydzieleń lub oddziałów (selekcja polega na posortowaniu pola "int_num" rosnąco...).

Gdy procedura nie przyniesie efektu, należy znaleźć zdublowane opisy - np. poprzez import tabeli loc_lab.dbf do MS Access i wykonanie zapytania

SELECT loc_lab.OBJECT_ID, loc_lab.INT_NUM, Count(loc_lab.INT_NUM)
FROM loc_lab
GROUP BY loc_lab.OBJECT_ID, loc_lab.INT_NUM
HAVING Count(loc_lab.INT_NUM)>1;

W wyniku zapytania otrzymamy ID zdublowanych opisów - poprzez selekcję

 w Aktualizatorze zaznaczamy i usuwamy zbędne opisy.

Proszę pamiętać, iż w przypadku importu tabeli *.dbf do Ms Access należy wybrać "dBase IV (*.dbf)".

 

Opracował Witold Witosza