Zapytania SQL Mapnik 3.5 Zapytania SQL Mapnik 3.5

 

Zapytania sql [bez użycia konstruktora zapytań]

Przed użyciem poniższych plików należy zmienić rozszerzenie z txt na sql.

  • 01_intensy_twp.sql- intensywność trzebieży wczesnych na 1ha w roku 2005 dane z tabeli suma ilości produktów z flagą wykonania =M i aktualizacji produktów=T
  • 02_intensy_rebni.sql - intensywność rębni na 1ha w roku 2005 dane z tabeli suma ilości produktów z flagą wykonania =M i aktualizacji produktów=T
  • 03_przygodne_ha.sql - intensywność cięć sanitarnych na 1ha za cały okres, dane z tabeli suma ilości produktów z flagą wykonania =M i aktualizacji produktów=T dla grupy czynności PR, PTP, PTW
  • 04_koszt_m3.sql - koszt pozyskania 1m3 drewna w wydzieleniu, suma kosztów czynności z flagą wykonania (M) i wskażnika aktualizacji planu (T) podzielona przez sumę ilości drewna wykazaną w zadanej czynności. Dane za cały okres.

Zapytania qry [z użyciem konstruktora zapytań] 

Przed użyciem poniższych plików należy zmienić rozszerzenie z txt na qry.

  • 01_finanse_zag.qry - poniesione nakłady finansowe na zagospodarowanie lasu łącznie na daną chwilę, typ planów HOD, BUD, OCHRL, suma kosztów dla  czynności z flagą wykonania (M), bez kosztów materiałów
  • 02_finanse_mat.qry - poniesione nakłady finansowe na materiałY W zagospodarowaniU lasu łącznie na daną chwilę, typ planów HOD, BUD, OCHRL, suma kosztów dla  materiałów z flagą wykonania (M), bez kosztów czynności
  • 03_finanse_poz.qry - poniesione nakłady finansowe na pozyskanie za cały okres. Dane dla typu planu POZ i sumy kosztów czynności z flagą wykonania (M) i wskaźnikiem aktualizacji planu (T)
  • 04_odl_zryw.qry - maksymalne odległości zrywki dla planowanych grup czynności (bez użytków przygodnych) - wykorzystanie pola info, dane na poziomie planowania

Opracował: Piotr Kyc