To my To my

 Zespół zadaniowy ds. leśnej mapy numeryczne działa w oparciu o Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004 r. Znak sprawy: OI-021-02-1/04 z późniejszymi zmianami, czyli Zarządzenie nr 70/2005, Zarządzenie nr 34/2006, Zarządzenie nr 6/2009 oraz Zarządzenie nr 72/2010.

 
 Najważniejsze cele Zespołu:

 realizacja modelu logicznego i fizycznego Standardu leśnej mapy numerycznej,

  • testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii z zakresu GIS,
  • określanie procedur i pisanie instrukcji związanych z LMN,
  • szkolenia centralne w zakresie GIS (rozumiane jako szkolenia nauczycieli GIS wdrażających nowe technologie i rozwiązania oraz szkolenia wybranych grup pracowników LP),
  • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników,
  • koordynowanie zgodności GIS z innymi dziedzinami wiedzy leśnej i informatycznej,
  • udział w pracach innych zespołów zadaniowych,
  • prowadzenie dokumentacji testowanych programów,
  • współudział w redagowaniu tematycznej strony internetowej poświęconej geomatyce w LP prowadzonej przez wydział DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki.

 

Sprawozdania z działalności zespołu

 

Imię Nazwisko
Jednostka macierzysta
telefon
mail
foto

Wojciech Pardus

RDLP Gdańsk

+48 692 440 614

Lena Kościńska

Nadleśnictwo Jugów

+48 74 872 24 52 w 231

Jacek Prengel

Nadleśnictwo Starogard

+48 606 817 318

Krzysztof Majsterkiewicz

RDLP Katowice

+48 693 134 149

Witold Witosza

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

+48 601 850 561

Leszek Rząsa

RDLP Poznań

+48 600 022 207

Piotr Kyc

RDLP Wrocław

+48 600 218 341

Andrzej Brak

 

Nadleśnictwo Miechów

+48 510 068 611

Tomasz Grzegorzewicz

DGLP Warszawa

+48 22 589 82 58