Kopia bazy LAS na potrzeby aktualizacji LMN Kopia bazy LAS na potrzeby aktualizacji LMN

W  związku ze zmianą sposobu wywołania zewnętrzych baz danych przez ODBC w aplikacji MS Access 2007 został przebudowany program do importu tabel z SILP na potrzeby aktualizacji. Ta wersja jest przygotowana do pracy z MS Access 2007, dodatkowo został zmieniony sposób importu tabel v_address i pn_employ tak aby był on zgodny z GIODO, aktualnie jest importowana tylko struktura tych tabel, spełnia to wymóg Aktualizatora LMN co do ich obecności w kopii bazy LAS. Konsekwencją tego jest niepoprawne generowanie warstw pochodnych dla PSP z kopii bazy LAS. Warstwy pochodne dla PSP nalezy generować wyłacznie z aktywnego połaczenia z bazą forest na serwerze SILP jednostki.

Z programu można korzystać w jednostkach przed centralizacją. Dla jednostek scentralizowanych patrz artykuł "Kopia bazy LAS dla Aktualizatora po centralizacji" na stronie www.lmn.lasy.gov.pl/aktualizator 

Aby pobrać aktualną wersję programu do importu tabel kliknij TUTAJ.

Program do importu tabel Program do importu tabel

Program imp2003N.mde jest skompilowanym kodem VBA dla bazy MS Access.

Do uruchomienia jego wymagane są biblioteki ACCESS RUNTIME 2003 (można je zainstalować z płytki MS Office 2003 Proffesional, znajdują się one w
katalogu CD_ROM:/FILES/ACCRT).

Po uruchomieniu programu wyświetla się formularz z jednym przyciskiem, po którego  naciśnięciu wyświetli się okienko dialogowe wyboru źródła danych - wybieramy źródło bazy forest, z której chcemy zaimportować tabele.

Następnie wyświetli się okno dialogowe, w którym wskazujemy (nowy lub istniejący) plik bazy MS Access (*.mdb), do którego zostaną zaimportowane tabele. Po wskazaniu pliku docelowego program zaczyna pobieranie tabel - nazwę aktualnie importowanej tabeli widać na pasku stanu.
Po zakończeniu importu możemy uzyskany plik *.mdb używać jako bazę do podłączenia do Aktualizatora LMN.
Planowana jest rozbudowa programu tak aby mógł pobierać tabele, również na potrzeby pracy z przeglądarkami LMN
Pobierz
Kopia_bazy.zip