Problem z importem Punktów Problem z importem Punktów

Opisany poniżej problem jest już rozwiązany - w jednostkach, w których
zainstalowano "patch 0509_mod1" nie powinien już występować.

W czasie wykonywania importu warstw do bazy Las przez źródło danych ODBC
występuje błąd importu warstwy punktów, jego przyczyna leży w strukturze
tabeli w bazie.
Problem został już zgłoszony firmy zajmującej się konserwacją bazy, z prośbą
o jego rozwiązanie w kolejnej poprawce do bazy.
Próby importu warstwy punktów za pomocą programu Aktualizator do czasu
zmiany struktury tabeli przez odpowiedni patch nie mają sensu, zmiana
parametrów połączenia ODBC nie daje żadnych rezultatów.

Jeżeli wczasie importu warstwy punktów lub dowolnej innej pojawia się
komunikat:
Błąd przy wczytywaniu warstwy punktów: "You tried to commit or rolback
transaction without first begining a transaction". "Żadna transakcja nie jest aktywna
"
Najprawdopodobniejszą przyczyną jest błąd w pliku *.dbf (tu punkty.dbf) -
można go ominąć poprzez dodanie do projektu AV a następnie wyeksportowanie
jako *.dbf do nowego pliku.