Jak zlikwidować „szczeliny” pomiędzy obiektami podstawowymi? Jak zlikwidować „szczeliny” pomiędzy obiektami podstawowymi?

Wskutek podziału wydzielenia linią konstrukcyjną, gdzie linia nie przecina granicy poligonu może dojść do sytuacji, iż na styku dwóch poligonów granice się rozejdą – jeden z poligonów będzie miał więcej vertexów (punktów załamania granicy poligonu). W jaki sposób sobie z tym poradzić? Rozpoczynamy sesję edycyjną, jako edytowaną warstwę wskazujemy obiekty podstawowe. Wyszukujemy interesujący nas obiekt, po czym ikoną "WYBÓR obiektu geometrycznego" wskazujemy tenże (możemy teraz nacisnąć ikonę "POKAŻ edytowany obiekt"- nastąpi powiększenie i centralizacja widoku do zasięgu wybranego obiektu). Obiekt zostanie obwiedziony czerwoną linią i zostaną pokazane wszystkie vertexy. 

 

Rys. 1

Poprzez ikonę "EDYTOR obiektu" otrzymujemy „listę” wszystkich vertexów, w zakładce wybieramy nadmiarowy vertex i usuwamy go.

 

Rys. 2

W przypadku gdy stwierdzimy, iż to akurat w drugim poligonie brakuje vertexu, to co wtedy?
Rozpoczynamy
sesję edycyjną, jako edytowaną warstwę wskazujemy obiekty podstawowe. Wyszukujemy interesujący nas obiekt, po czym ikoną "WYBÓR obiektu geometrycznego" wskazujemy tenże (możemy teraz nacisnąć ikonę "POKAŻ edytowany obiekt" - nastąpi powiększenie i centralizacja widoku do zasięgu wybranego obiektu). Obiekt zostanie obwiedziony czerwoną linią i zostaną pokazane wszystkie vertexy. Wstawiamy dodatkowy punkt (poprzez ikonę "WSTAWIENIE punktu") na właściwym segmencie. Następnie poprzez ikonę "POKAŻ edytowany obiekt" mamy możliwość edycji położenia punktu, aby „leżał” dokładnie na sąsiednim (wcześniej z sąsiedniego poligonu spisujemy współrzędne vertexu „nadmiarowego”).
Prostszym sposobem jest wymuszenie dociągania do wierzchołków warstwy obiektów podstawowych, dla ułatwienia sobie pracy naciskamy również ikonę "PODGLĄD wierzchołków".

UWAGA!!! – proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy „Wstaw punkt” a „Dodaj punkt”:
-wstaw punkt – wstawia punkt na segmencie pomiędzy dwoma punktami w miejscu, który wybierzemy, np. jeśli wstawiamy punkt pomiędzy punktami o numerach 4 i 5, wstawiony punkt otrzyma nr 5 a pozostałe nr dotychczasowy +1
-dodaj punkt – dodaje kolejny punkt na segmencie pomiędzy pierwszym a ostatnim punktem, przy czym dodany punkt przyjmie numer kolejny, tzn. jeśli poligon składał się z 10 punktów, to dodany punkt przyjmie numer 11.

Na pytania dotyczące treści tej strony odpowiada Witold Witosza