Problem z aktualizacją warstw Problem z aktualizacją warstw

Aktualizator nie zmienia obiektów podczas aktualizacji

Sprawdzić, czy w katalogu Layers istnieją pliki o rozszerzeniu *.sbn i *.sbx - jeżeli tak, pliki takie należy usunąć.

Witold Witosza