Warstwy - struktura wykonawcy Warstwy - struktura wykonawcy

I. Warstwy obligatoryjne:

 1.  1. Punkty.dbf
 2.  2. In_pkt.dbf + In_pkt_t.dbf
 3.  3. Os_pkt.dbf
 4.  4. Linie.shp, Linie.shx, Linie.dbf + Linie_a.dbf + Linie_t.dbf
 5.  5. O_podst.shp, O_podst.shx, O_podst.dbf
 6.  6. Pnsw.shp, Pnsw.shx, Pnsw.dbf
 7.  7. Dzial_zr.shp, Dzial_zr.shx, Dzial_zr.dbf
 8.  8. Siedl.shp, Siedl.shx, Siedl.dbf
 9.  9. In_pow.shp, In_pow.shx, In_pow.dbf + In_pow_t.dbf
 10.  10. Os_pow.shp, Os_pow.shx, Os_pow.dbf

II. Warstwy fakultatywne o określonej strukturze:

 1.  1. Pkt_niec.dbf
 2.  2. Pkt_szk.dbf
 3.  3. Pkt_wys.dbf
 4.  4. Warstwic.shp, Warstwic.shx, Warstwic.dbf
 5.  5. Szkolka.shp, Szkolka.shx, Szkolka.dbf
 6.  6. Kwatera.shp, Kwatera.shx, Kwatera.dbf