Błędy importu Błędy importu

Najczęstsze błędy przy imporcie warstw w Aktualizatorze

Podczas importu warstw ze struktury wykonawcy do struktury aktualizacji pojawiają się często komunikaty, iż dana warstwa nie może być zaimportowana, gdyż np. „wystąpił błąd sql’a na bazie” czy „operacja jest niedopuszczalna gdy obiekt zamknięty” itp. Jak interpretować takie błędy?
* LINIE – najczęstszą przyczyną niepowodzenia importu są wpisane adresy leśne w pliku linie_a.dbf {pole ADR_FOR} których nie ma w tabeli f_arodes w bazie LAS. Wpisy takie muszą zostać przed importem skorygowane i albo wpisujemy właściwy adres leśny w pliku linie_a.dbf albo kasujemy cały wiersz dotyczący tego adresu.
Zapytanie w MS Access dotyczące sprawdzenia linie_a.
* WEKTORY PRZESUNIĘCIA OPISÓW - najczęstszą przyczyną niepowodzenia importu są zdublowane rekordy (wiersze) w tabeli op_loc. Aby import zakończył się powodzeniem należy usunąć jeden z rekordów dot. zdublowanych adresów leśnych w tejże tabeli.
Zapytanie w MS Access dotyczące sprawdzenia duplikatów wpisów w polu ADR_FOR tabeli op_loc.
* PUNKTY – w bazie LAS tabela g_point w chwili obecnej ma założony klucz i więzy referencyjne na polu object_id. Problem zostanie rozwiązany wraz z patch’em, który zmieni właściwości tabeli. W chwili obecnej można zwrócić się w wyjątkowych sytuacjach do Wydziału Informatyki o wykonanie klauzli „alter table g_point drop constraint g_point_pk”

Błąd przy imporcie przy standardowym komunikacie "Operacja jest niedopuszczalna gdy obiekt jest zamknięty" itp. może dotyczyć również takich sytuacji, gdy rozmiar pola w SILP jest zbyt mały w stosunku do wartości atrybutu wpisanego przez wykonawcę (brak kompatybilności pomiędzy tabelami dostarczonymi przez wykonawcę a tabelami SILP), np. szerokość dróg - szerokość pola 5, w tym: dwa miejsca dziesiętne, przecinek - pozostaje szerokość dwóch znaków na dziesiętne i jedności - więc szerokość drogi może przyjąć dowolną wartość w zakresie od 0 do 99,99. Gdy wykonawca wpisze w pliku *.dbf warstość np. 150 (abstrahując od prawdopodobieństwa takiej szerkości drogi w realiach naszego kraju) otrzymamy komunikat treści "Operacja jest niedopuszczalna gdy obiekt jest zamknięty", natomiast w pliku Aktualizator LMN.log znajdziemy zapis:
"ERROR AttributeUtils.ExecuteSQL()INSERT INTO g_line_width(object_id, layer_cd, object_cd, line_width) VALUES (213, 2, 'DROGI P', 150)Precyzja pola dziesitnego jest za maa, aby zaakceptowa warto numeryczn, ktr usiowano doda. Precyzja pola dziesitnego jest za maa, aby zaakceptowa warto numeryczn, ktr usiowano doda. at ADODB.ConnectionClass.Execute(String CommandText, Object& RecordsAffected, Int32 Options)
at TaxusSI.Uploader.AttributeUtils.ExecuteSQL(String instructionSQL, Boolean GetFromSILP)"
Jak powyższy błąd interpretować? Należy zajrzeć do pliku linie.dbf dostarczonego przez wykonawcę, znaleźć linię o id 213 i sprawdzić jaka jest przypisana tej linii szerokość - a komunikatu wynika, iż wartością tam wpisaną jest 150.