Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I. Warstwy obligatoryjne:

 1. Lines.shp, Lines.shx, Lines.dbf
 2. Basic_ob.shp, Basic_ob.shx, Basic_ob.dbf
 3. Sp_area.shp, Sp_area.shx, Sp_area.dbf
 4. Cut_area.shp, Cut_area.shx, Cut_area.dbf
 5. Site.shp, Site.shx, Site.dbf
 6. Polys.shp, Polys.shx, Polys.dbf
 7. Phen_ar.shp, Phen_ar.shx, Phen_ar.dbf

II. Warstwy fakultatywne o określonej strukturze:

 1.  Verge_l.dbf
 2. Frame_l.dbf
 3. Isolines.dbf
 4. Nursery.shp, Nursery.shx, Nursery.dbf
 5. Nurs_par.shp, Nurs_par.shx, Nurs_par.dbf

W czasie pracy z Aktualizatorem po dodaniu do widoku warstwy zarejestrowanej "Punkty" tworzona jest warstwa Points.shp, Points.shx, Points.dbf