Dodatkowe warstwy pochodne Dodatkowe warstwy pochodne

Jak wzbogacić swoją mapę o dodatkowe warstwy pochodne?

W chwili obecnej aktualizator LMN nie generuje wszystkich warstw pochodnych (zał. nr 1 standardu LMN).

Aby poszerzyć możliwości pracy z przeglądarkami LMN oraz rozpocząć wdrażanie internetowego serwera mapowego eLAS w nadleśnictwach proponujemy stworzenie warstw pochodnych w oparciu o program GenWarstw.mdb napisany w accessie oraz oprogramowanie free fGIS dostępne na stronie http://www.digitalgrove.net/fgis.htm.

Procedura tworzenia warstw pochodnych została opisana w pliku pomocy. Komplet spakowanych plików do pobrania znajduje się w pliku elas poch.zip
Przed uruchomieniem programu zaleca się przeczytanie krótkiej instrukcji zawartej w katalogu c:/elas poch/doc . Jak wykazało doświadczenie tworzenie własnych warstw pochodnych nie powinno trwać dłużej niż 30 minut. Czas trwania zależy od opanowania kilku funkcji programu fGIS, które są powtarzane przy tworzeniu kolejnych warstw pochodnych.

Utworzone warstwy pochodne pozwolą na generowanie zestawów map tematycznych dostępnych w przeglądarkach LMN. Dodatkową zachętą do stworzenia tych warstw będzie przyspieszenie wdrażania w nadleśnictwie, internetowego serwera mapowego eLAS.

Piotr Kyc zachęca do twórczej pracy i udziela pomocy wszyskim chętnym.