Edycja warstwy Edycja warstwy

Po dodaniu do widoku (projektu) warstwy obiektów podstawowych wskazujemy menu WARSTWA -> OTWÓRZ SESJĘ EDYCYNĄ

Rys. 1

Aktywujemy warstwę obiektów podstawowych (aktywacja polega na podświetleniu warstwy; w oprogramowaniu GIS’owym po aktywowaniu warstwy wszelkie informacje dotyczą właśnie tej warstwy, np. uzyskiwanie informacji o atrybutach obiektu, wyświetlanie tabeli atrybutów itp.) po czym wskazujemy menu
WARSTWA -> ROZPOCZNIJ EDYCJĘ