Archiwum Archiwum

 

 

Szkolenie: „Leśna Mapa Numeryczna w scentralizowanym środowisku SILP” w OKL Gołuchów 15-19.11.2010 r.

Materiały ze szkolenia >>
Instrukcja importu warstw LMN do geobazy >>

 

Zamieszczona instrukcja oraz pliki pozwolą rozszerzyć intranetowy serwer eLAS o nowy raport mapowy. Na bazie mapy gospodarczej wprowadzono podkład rastrowy. Posiadane rastry powinny być skalibrowane w układzie ’92. mapa rastrowa.zip

Prezentacje ze szkolenia pracowników DGLP 18-19.05.2006 r.

Aktualizator LMN
Oprogramowanie_LMN
Przeglądarki LMN
Standard LMN

TraKo
Wprowadzenie do technologii GPS
Wprowadzenie do technologii LMN
Wykorzystanie LMN
Zagadnienia aktualizacji LMN

 Baza Access do pracy z aktualizatorem LMN

Program BazaAktualizator jest plikiem Accessa automatycznie ściągającym potrzebne tabele do pracy z aktualizatorem LMN przy podłączeniu z bazą Access. Tabele zapisywane są bezpośrednio do wskazanego pliku. Przed tworzeniem bazy Access do aktualizatora należy pamiętać o odświeżeniu połączenia ODBC – zaznaczając wszystkie tabele i wskazując nazwę źródła ODBC. Jeżeli połączenie ODBC nie będzie działało prawidłowo należy doinstalować menadżera tabel połączonych z oryginalnego nośnika instalacyjnego.
Po prawidłowym ściągnięciu tabel plik BazaAktualizator stanowi źródło danych dla programu Aktualizator LMN. Oryginalny spakowany plik BazaAktualizator.zip może być po rozpakowaniu używany wielokrotnie do ściągania tabel niezbędnych do pracy z aktualizatorem LMN.

Baza access do pracy z Aktualizatorem LMN

Jak przygotować bazę access do pracy z Aktualizatorem LMN? Podczas szkolenia dla operatorów LMN przeprowadzonego w RDLP Katowice, adepci map numerycznych w ramach pracy końcowej przygotowali instrukcję do przygotowania bazy access, którą można wykorzystać do pracy z Aktualizatorem LMN. Instrukcję można zobaczyć tutaj

Wybrane materiały ze szkolenia Instruktorów Regionalnych w Margoninie 22 - 25.11.2005 r.

SQL.pdf, Systemy baz danych.pdf, Zasady przekazywania oprogramowania LMN.ppt, SQL.mdb, ramowe_szkolenia.ppt, Czynności przed instalacją eLAS.pdf Pobierz - margonin_11_2005.ZIP

Pomiar ArcPad’em w układzie 1992 Pomiar ArcPad’em w układzie 1992

Jak mierzyć ESRI ArcPad’em z GPS’em bez zamiany LMN z układu 1992 na WGS84?

 Obecnie podczas dokonywania pomiarów przy pomocy GPS’a  i oprogramowania ArcPad aby widzieć swoją pozycję na tle LMN, dokonujemy transformacji danych z odwzorowania 1992 na WGS84 przy pomocy programu TraKo. Analogicznie chcąc wprowadzić wyniki pomiarów na naszą mapę musimy dokonać konwersji z WGS84 do 1992. Operacje te zajmują czas, a mapa w układzie WGS84 wygląda jakby zaraz miała się przewrócić na plecy.

Aby uniknąć tych kłopotliwych i zajmujących czas operacji możemy skorzystać z możliwości oferowanych przez oprogramowania, ArcPad, które umożliwia nam zdefiniowanie odwzorowania dla naszych danych i przeliczy w „locie” współrzędne z GPS’a na współrzędne 1992. Dzięki temu stracimy mniej czasu na operacje związanie konwersją danych, a nasz mapa będzie wyglądać porządnie.

ArcPad rozpoznaje, w jakim odwzorowaniu są nasze dane dzięki niewielkiemu plikowi, w którym są podane parametry odwzorowania. Plik ten ma nazwę taką samą jak warstwa, różni się tylko rozszerzeniem, i tak dla warstwy wydz_pol.shp (wydzielenia) plik z parametrami odwzorowania będzie się nazywał wydz_pol.prj.

Jak tego dokonać?

   1. Pobierz plik z parametrami odwzorowania PUWG 1992.prj (przed użyciem należy zmienić rozszerzenie pliku z txt na prj).
   2. Skopiuj plik 1992.prj i dane LMN w układzie 1992 na palmtopa,
   3. Dodaj dane do projektu ArcPad’a
   4. Przyciśnij przycisk „Warstwy”
   5. Przyciśnij przycisk „Wybierz odwzorowanie”

   6. Przejdź do folderu na palmtopie zawierającego plik 1992.prj w „Wybierz Plik Projekcji Mapy”
   7. Wybierz plik 1992.prj zawierający o informacje o odwzorowaniu twoich danych

 

 

   8. Przyciśnij „Informacja o odwzorowaniu”, żeby zobaczyć parametry odwzorowania

   9. Przyciśnij „X”
  10. Przyciśnij „OK.”

Na wszystkie pytania dotyczące treści tej strony odpowiada Wojciech Pardus