Modyfikacja raportów edycja/szkice Modyfikacja raportów edycja/szkice

 

Obiekt utworzony w raporcie edycja (V Akcja zbierania danych) automatycznie zostaje przenoszony do raportu szkice. Możemy go oglądać w pdf  i drukować na drukarkę z poziomu raportu szkice - pow. zrębowe. pow.odnow./zalesien.
Instrukcja wraz z plikami do podmiany na serwerze eLAS znajduje się w archiwum

eLAS - instrukcja zbierania danych. eLAS - instrukcja zbierania danych.

 

Rodzaj obiektów i danych zbieranych z wykorzystaniem modułu Edycja (eLAS) może być indywidualnie dostosowany do potrzeb nadleśnictw lub RDLP. Wystarczy określić jakich informacji potrzebujemy dla obiektów i umieścić odpowiednio przygotowane pliki w katalogach na serwerze eLasa dla jednej z pięciu dostępnych Akcji zbierania danych. Sposób przygotowania takich plików omówiono w załączonej instrukcji.
Załączony plik EditData1.mdb zawiera przykład omówiony w instrukcji .

eLas eLas

eLAS o numerze wersji 2.2.2.548
Aktualna wersja serwera eLAS. Wprowadzono nowy raport Lokalizuj pożar 2. Mapa dyspozycyjno-operacyjna „Lokalizuj pożar 2” jest  mapą tematyczną ochrony przeciwpożarowej lasu przeznaczoną do realizacji wszystkich zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, łącznie z organizowaniem akcji ratowniczo-gaśniczych w nadleśnictwach (pismo DGLP ZO-2511-1-28/10 z dnia 17.03.2010.

 

eLAS o numerze wersji 2.1.1.532
Nowa wersja eLas 2.1.1.532 uwzględnia wszystkie uwagi użytkowników zgłoszone do wersji poprzedniej. Wprowadzono w niej około 20 poprawek i modyfikacji. Na szczególna uwagę zasługuje nowy raport mapy nadleśnictwa. Użytkownicy w nadleśnictwach od tej pory mogą tworzyć i publikować nowe raporty mapowe w oparciu o dowolne posiadane warstwy i dane. Raport ten zaspokoi różnorodne potrzeby nadleśnictw w zakresie raportów mapowych. Szczegółowy wykaz zmian zawiera zamieszczona prezentacja w pliku elas_532_zmiany.pdf
 
Instalacja eLAS 2.1.0.525 na serwerach RDLP
Uwaga!
Instalacja Microsoft .NET 3.5 na serwerze wymaga podobnie jak instalacja Microsoft .NET 2.0 instalacji biblioteki  Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0  (plik o nazwie ASPAJAXExtSetup.msi ). Brak instalacji biblioteki na serwerze objawia się błędem.
Informacje na temat nowej wersji eLAS 2.1.0.525 dostępne są również na stronie RDLP Wrocław  http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/?aid=1292
 
eLAS o numerze wersji 2.1.0.525
Oficjalna wersja dystrybucyjna zatwierdzona przez DGLP do wdrażania we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych.
W załączonym pliku [plik pdf 2.8MB] można zapoznać się ze szczegółowymi zmianami wprowadzonymi do nowej wersji serwera eLAS Najnowsza wersja serwera wymaga uaktualnienia Adobe Flash Player. Szczegóły na ten temat znajdują się w załączonej instrukcji.
 
Nowa wersja eLAS
W RDLP Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk dobiegają końca testy nowego serwera eLAS 518. Na bieżąco w ramach serwisu licencji usuwane są zauważone błędy i wprowadzane poprawki. Na przełomie kwietnia i maja na serwery nadleśnictw został przesłany nowy patch: silp-upd+2.25d zawierający m.in. oprogramowanie eLas wersja 1.01. Poszerzenie zestawu danych z bazy forest o nowe tabele zabezpieczy obsługę nowych funkcji zmodyfikowanego oprogramowania eLAS.Kończą się również prace nad kompilacją poprawionego moduł automatycznej replikacji na potrzeby nowej wersji eLAS. Oprogramowanie to instalowane będzie na serwerach eLAS we wszystkich dyrekcjach regionalnych. Miesiąc czerwiec zakończy etap testów i dostosowania modułów pod nową wersję serwera eLAS. Wszystkie Dyrekcje Regionalne w całej Polsce zamienią starą wersję eLAS 411 na nowy zmodernizowany serwer mapowy eLAS wersji 5.
Zmiany w nowej wersji eLAS. 
 
Nowa wersja serwera intranetowego eLAS poddana została gruntownej przebudowie. Uwzględniając potrzeby użytkowników zmieniono wygląd wielu map. Dodatkowo uzupełniono serwer o nowe mapy takie jak mapa ewidencyjna, szkice rębni, upraw,  mapa p.poż, turystyczna, mapa na potrzeby RDLP itp. Zmieniły się zasady administrowania serwerem i dostępem do niego. Administracja odbywać się będzie z 2 poziomów w rdlp oraz nadleśnictwie. Znacznej przebudowie poddany został moduł edycyjny, można w nim będzie tworzyć dowolną strukturę danych na różnorodne potrzeby. Podłożenie warstw rastrowych po ich uprzednim przygotowaniu będzie trwało kilka sekund. To tylko nieliczne przykłady zmian, które pojawią się na nowym serwerze. Całość niebawem zostanie poddana pod ocenę miejmy nadzieje licznej rzeszy użytkowników.