Web Content Display Web Content Display

Natrętny pasek ArcPad w aplikacjach ArcGIS, który "żyje własnym życiem" irytuje. W jaki sposób się go pozbyć?

W tym celu należy wyrejestrować biblioteki ArcPad:

1.       Zaloguj się jako administrator komputera (dotyczy tylko użytkowników domeny; dla użytkowników „pozadomenowych” pomijamy ten punkt).

2.       Kliknij Start - Uruchom

3.       Wpisz komendę regsvr32 /u "C:\Program Files\ArcPad 7.0\Desktop Tools\AP7Checkout.dll"
Po uzyskaniu informacji, że operacja się powiodła powtórz operację z poniższą komendą: regsvr32 /u "C:\Program Files\ArcPad 7.0\Desktop Tools\ArcPad7Tools.dll"

Aby narzędzia ArcPad „utracone” poprzez wyrejestrowanie bibliotek były dostępne w ArcMap (np. w celu utworzenia własnego paska narzędzi):

1.       Uruchom ArcMap

2.       Kliknij Narzędzia - Dostosuj. Wybierz zakładkę Polecenia, następnie Dodaj z pliku.

3.       Przejdź do C:\Program Files\ArcPad 7.0\Desktop Tools i wybierz ArcPad7Tools.dll. Powtórz operację dla biblioteki AP7Checkout.dll.

Uwaga - po przeinstalowaniu ArcPad pasek narzędziowy znów się pojawi w ArcMap - procedurę należy powtórzyć po każdorazowej instalacji ArcPad.