Web Content Display Web Content Display

Jak mierzyć ESRI ArcPad’em z GPS’em bez zamiany LMN z układu 1992 na WGS84?

 Obecnie podczas dokonywania pomiarów przy pomocy GPS’a  i oprogramowania ArcPad aby widzieć swoją pozycję na tle LMN, dokonujemy transformacji danych z odwzorowania 1992 na WGS84 przy pomocy programu TraKo. Analogicznie chcąc wprowadzić wyniki pomiarów na naszą mapę musimy dokonać konwersji z WGS84 do 1992. Operacje te zajmują czas, a mapa w układzie WGS84 wygląda jakby zaraz miała się przewrócić na plecy.

Aby uniknąć tych kłopotliwych i zajmujących czas operacji możemy skorzystać z możliwości oferowanych przez oprogramowania, ArcPad, które umożliwia nam zdefiniowanie odwzorowania dla naszych danych i przeliczy w „locie” współrzędne z GPS’a na współrzędne 1992. Dzięki temu stracimy mniej czasu na operacje związanie konwersją danych, a nasz mapa będzie wyglądać porządnie.

ArcPad rozpoznaje, w jakim odwzorowaniu są nasze dane dzięki niewielkiemu plikowi, w którym są podane parametry odwzorowania. Plik ten ma nazwę taką samą jak warstwa, różni się tylko rozszerzeniem, i tak dla warstwy wydz_pol.shp (wydzielenia) plik z parametrami odwzorowania będzie się nazywał wydz_pol.prj.

Jak tego dokonać?

   1. Pobierz plik z parametrami odwzorowania PUWG 1992.prj (przed użyciem należy zmienić rozszerzenie pliku z txt na prj).
   2. Skopiuj plik 1992.prj i dane LMN w układzie 1992 na palmtopa,
   3. Dodaj dane do projektu ArcPad’a
   4. Przyciśnij przycisk „Warstwy”
   5. Przyciśnij przycisk „Wybierz odwzorowanie”

   6. Przejdź do folderu na palmtopie zawierającego plik 1992.prj w „Wybierz Plik Projekcji Mapy”
   7. Wybierz plik 1992.prj zawierający o informacje o odwzorowaniu twoich danych

 

 

   8. Przyciśnij „Informacja o odwzorowaniu”, żeby zobaczyć parametry odwzorowania

   9. Przyciśnij „X”
  10. Przyciśnij „OK.”

Na wszystkie pytania dotyczące treści tej strony odpowiada Wojciech Pardus