Web Content Display Web Content Display

Program Aktualizator LMN powstał aby umożliwić nadleśnictwom aktualizację warstw map numerycznych w ich zasobie. Jest on własnością Lasów Państwowych a został napisany przez firmę Taxus SI Sp. z o.o.

Aktualizator LMN umożliwia m.in.:

  • Import informacji z warstw geometrycznych do bazy LAS,
  • Export z bazy LAS do warstw geometrycznych,
  • Utworzenie warstw pochodnych w strukturze użytkownika,
  • Tworzenie lini konstrukcyjnych do podziału wydzieleń na podstawie ciągów busolowych, metody domiarów prostokątnych,
  • Transofmację rastrów,
  • Podział wydzieleń na podstawie lini konstrukcyjnej i przypisanie im atrybutów z bazy forest.

Program ten wymaga zalogowania się przed jego użyciem, co zabezpiecza warstwy przed modyfikacją przez nieuprawnionego użytkownika. Zarządza też sesjami użytkowników aby nie dopuścić do sytuacji, w której dwóch użytkowników modyfikuje jednocześnie tą samą warstwę. Zarządzanie użytkownikami oparte jest na ich hierarchi od administratora do użytkownika standardowego.

Aby pozyskać bieżącą wersję Aktualizatora skontaktuj sie użytkowniku z Wydziałem Informatyki Twojej RDLP.