Web Content Display Web Content Display

  • Instalacja oprogramowania do połączenia palmtopa z PC - ActiveSync

1. Zainstaluj ActiveSync (Program do komunikacji pomiędzy komputerem PC a palmtopem; umożliwia eksplorację plików z palmtopa na PC, synchronizację plików, poczty, kontaktów itp.) na komputerze stacjonarnym. Podczas instalacji należy wybrać typ komunikacji komputerów, tzn. czy podczas połączenia aktywnego komputery mają synchronizować pliki, czy też palmtop zostanie podłączony do PC na zasadzie „gościa”.
UWAGA!!
PROGRAM ACTIVESYNC MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY PRZED PRÓBĄ PODŁĄCZENIA PALMTOPA DO PC

  • Instalacja oprogramowania ArcPad na palmtopie

2. Zainstaluj ArcPad na komputerze stacjonarnym
3. Podłącz palmtopa do PC poprzez kabel USB, port podczerwieni lub inny.
4. Instalacja ArcPad na palmtopie:
• Oprogramowanie:
Menu start -> ArcGIS -> ArcPad -> Install ArcPad Application for Windows CE
Standardowo ArcPad instalowany jest w pamięci wewnętrznej palmtopa, istnieje możliwość wyboru innej ścieżki i wskazanie np. karty SD.
• Czcionki:
Menu start -> ArcGIS -> ArcPad -> Install ArcPad Font for Windows CE
• Biblioteka polskiego interfejsu:
Menu start -> ArcGIS -> ArcPad ->  Language Packs for Windows CE - Install Polish Language Packs
5. Spolszczenie interfejsu oprogramowania ArcPad na palmtopie:
• Uruchomić ArcPad na palmtopie, menu Tools -> Options -> Locale - jeżeli jest PLK to go wskazać i zatwierdzić, natomiast jeżeli nie ma to lub po wskazaniu dalej nie ma języka polskiego:


 
 

 • Podłączyć palmtopa do PC przez kabel USB (lub nawiązać połączenie bezprzewodowe). Następnie uruchomić:
Mój komputer -> Mobile Device -> My Pocket PC -> Esri ArcPad 6.03 -> Locales  (w przypadku instalacji w niestandardowej lokalizacji odszukać gdzie go na palmtopie zainstalowano). Do tej lokalizacji skopiować plik PLK.DLL z katalogu Locales na dysku twardym komputera PC. Ponownie uruchomić ArcPad na palmtopie i wykonać ścieżkę nr 5 ppkt 1.

  • Nawiązanie połączenia Bluetooth pomiędzy palmtopem a odbiornikiem GPS

6. Nawiązanie połączenia Bluetooth:
• skonfigurować nowe połączenie Bluetooth
• wskazać utworzony skrót Bluetooth -> Turn Bluetooth On
• uruchomić ArcPad
Narzędzia -> Opcje -> GPS - ustawić jak niżej 


 

•  Narzędzia -> Aktywuj GPS
UWAGA!!
JEŻELI ARCPAD ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY W PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ PALMTOPA W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA ARCPAD ZNIKA Z SYSTEMU I NALEŻY GO OD NOWA INSTALOWAĆ!! WSZYSTKIE DANE GINĄ!!

Aby uchronić się przed niemiłymi niespodziankami, należy dokupić kartę SD lub inną w zależności od modelu palmtopa i zainstalować ArcPad nie w domyślnej lokalizacji, tylko na karcie. Inicjalizacja oprogramowania się wydłuża, jednak korzyści są niewspółmierne.
W razie kłopotów, zawieszenia się palmtopa można wykonać twardy reset bez szkód dla danych zapisanych.
Opracował:
Witold Witosza