Inne programy Inne programy

 

Przeglądarki leśnej mapy numerycznej 
 MAPNIK- przeglądarka dostosowana do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej w obowiązującym Standardzie. Program pracuje z "nowym Lasem". Szerokie możliwości wykorzystania. Usunięto większość usterek, jakie występowały w poprzednich wersjach.
 MAPAN LAS - przeglądarka LMN dostosowana do obecnego standardu i pracy z "nowym Lasem". Bardzo dobrze opracowany moduł zapytań do bazy danych. Duże możliwości idą w parze z prostą, intuicyjną obsługą.
 Programy SIP
 ArcGIS – to pakiet programów służących do budowania i wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej. Dostosowany jest do potrzeb małych firm, jak i dużych organizacji. Rozbudowane funkcje edycji, analizy i prezentacji kartograficznej oraz narzędzia do zarządzania danymi w pełni zaspokoją wymagających użytkowników.
 ArcExplorer – jest to darmowa przeglądarka plików shape, pozwalająca na wizualizację i proste analizy przestrzenne.
 MapInfo Professional – program pozwala tworzyć geograficzne bazy danych oraz umożliwia zarządzanie i analizę danych przestrzennych. Program wyposażony jest w narzędzia do tworzenia i edycji nowych warstw.
 TatukGIS Free GIS Viewer – bardzo dobra w pełni funkcjonalna przeglądarka.
 Programy do śledzenia satelit, planowania misji
 ORBITRON by STOFF - program śledzący ruch satelitów, polecany do zastosowań radioamatorskich i obserwacyjnych. Jest używany również przez meteorologów, użytkowników telefonii satelitarnej, hobbystów UFO i astrologów. Program pokazuje pozycje satelitów w zadanym momencie (czas rzeczywisty lub symulowany).Program typu Cardware (darmowy) – za używanie autor prosi o wysłanie kartki pocztowej.
 PLANNING by TRIMBLE - program do analiz, m. in. służących do planowania pomiarów GPS. Poprzez definicję lokalizacji zadanych stacji pomiarowych program wylicza parametry określające prawdopodobieństwo dokładności pomiaru (PDOP, GDOP itp.) Wbudowana baza współrzędnych miejscowości (dla Polski Gdańska i Warszawy); możliwość wprowadzenia własnych. Program wykonuje symulacje na podstawie danych z systemów: amerykańskiego GPS i stacji korekcyjnych WAAS jak i rosyjskiego GLONASS. Prezentacja graficzna lub w formie raportów.
 Programy na urządzenia przenośne
 ArcPad – program służący do pozyskiwania danych kartograficznych w terenie. Instalowany jest na komputerach przenośnych i naręcznych. Program obsługuje standardowe formaty *shp oraz dane rastrowe. Może być zintegrowany z dowolnym systemem GPS pokazując aktualną pozycję na mapie. Sposób instalacji programu na komputerze typu Palmtop
 mLAS inżynier – przeglądarka mapy numerycznej na komputery przenośne typu Pocket PC. Program służy do pobierania, przechowywania i udostępniania danych opisowych i wektorowych w terenie.
  Inne
 Geoxa Viewer- program bezpłatny pozwalający m.in. na bezproblemowe podłączenie się do ortofotomapy geoportalu i wyświetlanie jej wraz z warstwami LMN. Choć nie posiada modułu wydruku, pozwala na wyeksportowanie widoku mapy do geotiffa, którego można następnie bezproblemowo otworzyć we wszystkich przeglądarkach mapy numerycznej. Geoxa Viewer pozwala na podłączenie się do każdego serwera WMS, pod warunkiem znajomości dokładnego adresu mapy na serwerze.