Standard leśnej mapy numerycznej Standard leśnej mapy numerycznej

 Historia zmian Standardu Leśnej Mapy Numerycznej

  •  20.04.2005 r. podpisanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzenia nr 34 w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach (OI-0400-01-10-3/05). Zarządzenie, Załącznik do zarządzenia.
  •  07.06.2004 r. podpisanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzenia nr 41 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach. (OI-021-02-14/04),
  •  13.01.2003 r. podpisanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzenia nr 5 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach
  •  15.07.2002 r. podpisanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzenia nr 58 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach (ZU-0411-60/02)
  •  23.08.2001 r. podpisanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzenia nr 74 w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach. (IP-0411-114/01).
Na wszystkie pytania dotyczące treści tej strony odpowiada Wojciech Pardus