TraKo TraKo

Aktualna wersja programu TraKo 1.0.0.7

Program TraKo jest częścią aplikacji do aktualizacji leśnej mapy numerycznej i jest przeznaczony do transformacji i (lub) konwersji wektorowych danych geometrycznych.

Transformacja wektorowych danych geometrycznych polega na przeliczeniu współrzędnych tworzących obiekty geometryczne.

Konwersja wektorowych danych geometrycznych polega na zmiane formatu zapisu tych danych.

Program został opracowany na zlecenie Lasów Państwowych przez firmę Taxus SI Sp. z o.o.